Spolek Artibi Šumperk

Spolek Artibi Šumperk

Spolek Artibi Šumperk, jenž si Vám dovolujeme představit, je neziskovou organizací, která sdružuje a organizuje sochařská a řezbářská sympozia. Oficiální historie Spolku Artibi Šumperk je sice krátká z hlediska právního, ale nynější členové spolku jsou již po léta kolegové, kteří tuto činnost vykonávali neoficiálně a jen na základě dobrovolného organizování sympozia „Andělské louky“ v Rejcharticích a to od roku 2013. Ale již od roku následujícího se do výše uvedeného projektu finančně zapojilo Město Šumperk i některé šumperské firmy, které nám pomohly realizovat výše uvedené setkání umělců a řemeslníků. Partnerským spolkem je „Obnova kulturního dědictví údolí Desné“, se kterým jsme navázali spolupráci již před dvěma lety.

Svoji činnost spolek zaměřuje hlavně na rozvíjení kulturní spolupráce formou sdružování amaterských i profesionálních řemeslníků a umělců ze Šumperka, Olomouce, Brna a do budoucna i spolupráce s umělci partnerských měst v zahraničí. A právě těmto setkáním přikládáme velký význam. Kromě možností poznávat nové kolegy v oboru uměleckých řemesel, umožňují vytvářet nová přátelství a navazovat kontakty na neformální bázi a vzájemně se tak inspirovat.

Internetové stránky, které jste navštívili, Vám nabízí jak aktuální program spolku, tak i přehled jeho činnosti za uplynulé období. V tomto roce (2016) již můžeme představit druhý oficiální ročník sochařského sympozia nazvaný Andělárium – galerie pod širým nebem.

Naše poděkování patří firmě Epcos s.r.o. Šumperk (člen skupiny TDK) a městu Šumperk za finanční podporu v roce 2014, 2015, 2016 a příslib další spolupráce do dalších let.

V letošním roce 2019 se stal naším partnerem a sponzorem i Olomoucký kraj a proto Vám můžeme nabídnou více kulturních zážitků. Ve středu 20. července 2016 v 19 hodin to bude, mimo jiné koncert šumperské jazzové (swingové) kapely „Swing Q“. Více o průběhu se dozvíte na webu www.andelarium.cz

V tomto roce oslovujeme i další firmy a instituce, které se chtějí finančně podílet a podpořit naše aktivity a projekty. Sledujte naše stránky. O konkrétní spolupráci a novinkách Vás budeme průběžně informovat.

Tradiční sochařské sympozium „Andělárium – galerie pod širým nebem 2019“ se uskuteční 15. 7 – 20. 7. 2019. Datum vernisáže je sobota 20. července 2019 od 12 hodin.

Andělárium 2016

 
Anděláium 2019